ความสำเร็จของงาน Trio For Justice ครั้งที่ 5 และงานเลี้ยงอาหารค่ำ
Feb04

ความสำเร็จของงาน Trio For Justice ครั้งที่ 5 และงานเลี้ยงอาหารค่ำ

งานเดิน-วิ่งนานาชาติการกุศลเพื่อตระหนักถึงความยุติธรรม (Trio For Justice) ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน วันที่ 12 มกราคม 2557 มีผู้เข้าร่วมและอาสาสมัครกว่า 400 คน จากหลากหลายประเทศ ร่วมกิจกรรมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน เดินวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร 5 กิโลเมตรและ 3 กิโลเมตร งาน Trio For Justice...

Read More
Building Bridges Quarterly Newsletter December 2013
Jan31

Building Bridges Quarterly Newsletter December 2013

BABSEA CLE Quarterly Newsletter   DECEMBER 2013 Download PDF version Dear BABSEA CLE Friends and Supporters, Happy Holidays from all of us at BABSEA CLE. We cannot believe this amazing year has come to a close. In the months passing in the final quarter of 2013 our organization has been involved in numerous enthusing workshops, conferences and events. This newsletter is teeming with passionate articles written by, and about, the...

Read More

CMU Clinic Mock Trial Summer 2009: HIV/AIDS in the Workplace

Remember the movie Philadelphia? It was that movieabout a bright and successful lawyer, Mr. Beckett played by Tom Hanks, beingfired from the big corporate firm because he has HIV. By societal standards hewould be the archetype of a young successful lawyer except for the fact that hewas gay and he was positive for HIV.

Read More